DT&T Management, Inc.

Thông Báo Dọn Ra

Quí vị có thể sử dụng phần thông báo này để gửi đến chúng tôi sự quyết định dọn ra. Xin vui lòng điền đầy đủ mọi thông tin yêu cầu bên dưới trước khi nhấn nút "Gửi Thông Báo".

Ghi Chú: Sự thông báo của quí vị chỉ hợp lệ nếu như quí vị thông báo dọn ra ít nhất 30 ngày tính từ ngày quí vị trả tiền nhà lần chót.

Tên & Họ:(*)
Invalid Input

Địa Chỉ Nhà:(*)
Invalid Input

Ngày Kết Thúc Hợp Đồng:(*)
Invalid Input

Ngày Dọn Ra:(*)
Invalid Input

Lý do dọn ra:
Invalid Input

Địa Chỉ Email:(*)
Invalid Input

Số Phone:(*)
Invalid Input

Xác Nhận:(*)
Invalid InputKhi nhấn vào "GỬI THÔNG BÁO", quí vị xác nhận với chúng tôi rằng quí vị sẽ dọn ra đúng như ngày ấn định, quí vị hiểu là: - Thông báo dọn ra chỉ hợp lệ nếu như quí vị thông báo ít nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc chu kỳ trả tiền nhà. Trong trường hợp quí vị thông báo dọn ra ít hơn 30 ngày nói trên, sự thông báo sẽ không hợp lệ và quí vị phải trả đầy đủ tiền nhà của tháng đó. - Khi nhận được thông báo, chúng tôi sẽ gửi thư trả lời về trường hợp thông báo dọn ra của quí vị có hợp lệ hay không và đính kèm bản hướng dẫn những gì quí vị cần phải làm trước khi dọn ra. - Đồng thời, chúng tôi sẽ bắt đầu quảng cáo căn nhà thuê này đến với người thuê mới và quí vị có thể nhận được yêu cầu cho kiểm tra nhà từ nhân viên của chúng tôi.
Invalid Input

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.

Contact us

13480 Veterans Memorial Dr, Suite L, Houston, TX.

  • Hot line: (281) 895-7732

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
You are here: Home Property Management Người Thuê Nhà Thông Báo Dọn Ra