DT&T Management, Inc.

Yêu Cầu Bảo Trì

Sau khi điền vào bản yêu cầu bên dưới, nhân viên bảo trì của chúng tôi sẽ liên lạc với quí vị. Trong trường hợp quí vị không nhận được sự liên lạc từ nhân viên bảo trì trong vòng 2 - 3 ngày, xin vui lòng gọi chúng tôi tại (281) 895-7732.

Tên(*)
Invalid Input

Họ(*)
Invalid Input

Địa Chỉ Email(*)
Invalid Input

Điện Thoại:(*)
Invalid Input

Địa Chỉ Nhà:(*)
Invalid Input

Thành Phố:(*)
Invalid Input

Cần Sữa Chữa / Bảo Trì Cho:
Invalid Input

Ngày Yêu Cầu:(*)
Invalid Input

Vấn đề này đã được thông báo trước đây?
Invalid Input

Vấn đề này đã xảy ra bao lâu:
Invalid Input

Chi Tiết Cần Sửa Chữa / Bảo Trì
Invalid Input

(*)
Invalid Input

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.

Contact us

13480 Veterans Memorial Dr, Suite L, Houston, TX.

  • Hot line: (281) 895-7732

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
You are here: Home Property Management Người Thuê Nhà Yêu Cầu Sửa Chữa / Bảo Trì