DT&T Management, Inc.

Quản Lý & Cho Thuê

management

Những loại nhà nào DT&T Property Management sẽ đảm trách việc quản lý & cho thuê?

Tại DT&T Property Management, chúng tôi quản lý tất cả các loại bất động sản cho thuê bao gồm Single Family Homes, Townhomes, Condominiums, Duplexes, Triplexes, Fourplexes, về cơ bản là bất kỳ loại nhà, hay bất động nào miễn nằm trong vùng Houston, Texas! Các nhân viên nhiều kinh nghiệm của chúng tôi sẽ xem xét qua khu vực và căn nhà cho thuê của quí vị để tính ra tiền thuê hàng tháng. Bên cạnh đó, các nhân viên của chúng tôi cũng giải thích mọi thắc mắc liên quan lệ phí mà quí vị sẽ phải trả khi thuê công ty chúng tôi. Khi là khách hàng của chúng tôi, quí vị sẽ nhận được 2 phần dịch vụ như sau:

Cung cấp đầy đủ dịch vụ quản lý nhà cho thuê:

 • Thu tiền thuê hàng tháng.
 • Xử lý các yêu cầu về sửa chữa và bảo trì.
 • Sắp xếp và thanh toán sửa chữa theo yêu cầu hoặc công tác bảo trì.
 • Gửi tiền thuê đến chủ nhà bằng check hoặc direct deposit vào tài khoản của chủ nhà.
 • Cung cấp bản báo cáo hàng tháng với đầy đủ chi tiết liên quan đến căn nhà cho thuê của quí vị.
 • Định kỳ kiểm tra căn nhà thuê của quí nhằm đảm bảo căn nhà luôn được bảo trì tốt trong thời gian cho thuê.
 • Sắp xếp các thông báo và trục xuất người thuê nhà khi cần thiết.
 • Kiểm tra lại nhà trước người thuê dọn ra.

Cung cấp dịch vụ thuê mướn nhà:

 • Đánh giá điều kiện nhà và thị trường để xác định tiền thuê hàng tháng cho căn nhà của quí vị
 • Liệt kê chi tiết về căn nhà cho thuê của quí vị trên các hệ thống truyền thông và báo chí.
 • Liệt kê chi tiết về căn nhà cho thuê của quí vị trên MLS.
 • Hướng dẫn người thuê tham quan qua căn nhà của quí vị.
 • Kiểm tra chặt chẽ thông tin về người thuê nhà bao gồm tín dụng, quá khứ tiền án tiền sự, công làm việc của người thuê và cuối cùng là kiểm tra người thuê có quá khứ bị trục xuất hay không. Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra, chúng tôi sẽ chuyển quyền quyết định cuối cùng đến cho quí vị.
 • Thực hiện hợp đồng thuê và các tài liệu cần thiết khác.
 • Thu tiền thuê nhà tháng đầu tiên và tiền bảo đảm (Security Deposit)
 • Kiểm kê căn nhà của quí vị với người thuê trước khi người rhuê dọn vào.

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.

Contact us

13480 Veterans Memorial Dr, Suite L, Houston, TX.

 • Hot line: (281) 895-7732

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
You are here: Home Quản Lý & Cho Thuê